top of page

โรงพยาบาลในคู่สัญญาโตเกียวมารีน 323 เเห่งทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร (76)

1. กรุงเทพ รพ.กรุงเทพ
2. รพ.กรุงเทพคริสเตียน
3. กรุงเทพ รพ.กล้วยน้ำไท 1
4. กรุงเทพ รพ.กล้วยน้ำไท 2
5. กรุงเทพ รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง
7. กรุงเทพ รพ.เกษมราษฏร์ บางแค
8. กรุงเทพ รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
9. กรุงเทพ รพ.จักษุรัตนิน
10. กรุงเทพ รพ.จุฬาลงกรณ์
11. กรุงเทพ รพ.เจ้าพระยา
12. กรุงเทพ รพ.เซนต์หลุยส์
13. กรุงเทพ รพ.ซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล)
14. กรุงเทพ รพ.ซีจีเอชสายไหม(สายไหม)
15. กรุงเทพ รพ.ตา หู คอ จมูก
16. กรุงเทพ รพ.เทพธารินทร์
17. กรุงเทพ รพ.ไทยนครินทร์
18. กรุงเทพ รพ.ธนบุรี 1
19. กรุงเทพ รพ.ธนบุรี 2
20. กรุงเทพ รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง
21. กรุงเทพ รพ.นครธน
22. กรุงเทพ รพ.นมะรักษ์
23. กรุงเทพ รพ.นวมินทร์
24. กรุงเทพ รพ.นวมินทร์ 9
25. กรุงเทพ รพ.บางนา 1
26. กรุงเทพ รพ.บางปะกอก 1

27. กรุงเทพ รพ.บางปะกอก 8
28. กรุงเทพ รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ
29. กรุงเทพ รพ.บางไผ่
30. กรุงเทพ รพ.บางโพ
31. กรุงเทพ รพ.บางมด
32. กรุงเทพ รพ.บำรุงราษฎร์
33. กรุงเทพ รพ.บี เอ็น เอช BNH
34. รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
35. กรุงเทพ รพ.ปิยะเวท (พระราม9)
36. กรุงเทพ รพ.เปาโล เกษตร
37. กรุงเทพ รพ.เปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน
38. กรุงเทพ รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย4
39. กรุงเทพ รพ.ประชาพัฒน์
40. กรุงเทพ รพ.พญาไท 1

41. กรุงเทพ รพ.พญาไท 2
42. กรุงเทพ รพ.พญาไท 3
43. กรุงเทพ รพ.พญาไท นวมินทร์
44. กรุงเทพ รพ.พระราม 2
45. กรุงเทพ รพ.พระราม 9
46. กรุงเทพ รพ.เพชรเวช
47. กรุงเทพ รพ.แพทย์ปัญญา
48. กรุงเทพ รพ.มงกุฎวัฒนะ
49. กรุงเทพ รพ.มเหสักข์
50. กรุงเทพ รพ.มิชชั่น
51. กรุงเทพ รพ.มิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม)

52. กรุงเทพ รพ.ยันฮี
53. กรุงเทพ รพ.ยันฮี
54. กรุงเทพ รพ.รามคำแหง
55. กรุงเทพ รพ.รามาธิบดี
56. กรุงเทพ รพ.ราษฎร์บูรณะ
57. กรุงเทพ รพ.ลาดพร้าว
58. กรุงเทพ รพ.วิชัยยุทธ
59. กรุงเทพ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย
60. กรุงเทพ รพ.วิชัยเวช หนองแขม
61. กรุงเทพ รพ.วิภาราม พัฒนาการ
62. กรุงเทพ รพ.วิภาวดี
63. กรุงเทพ รพ.เวชธานี
64. กรุงเทพ รพ.ศิครินทร์
65. กรุงเทพ รพ.ศิริราช
66. กรุงเทพ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์
67. กรุงเทพ รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์
68. กรุงเทพ รพ.สมิติเวช ธนบุรี
69. กรุงเทพ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
70. กรุงเทพ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
71. กรุงเทพ รพ.สินแพทย์(รามอินทรา)
72. กรุงเทพ รพ.สินแพทย์(ศรีนครินทร์)
73. กรุงเทพ รพ.สุขสวัสดิ์
74. กรุงเทพ รพ.สุขุมวิท
75. กรุงเทพ รพ.เสรีรักษ์
76. กรุงเทพ รพ.หัวเฉียว

ภาคกลางและจังหวัดปริมณฑล (82)

1. นนทบุรี รพ.กรุงไทย
2. นนทบุรี รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ รัตนาธิเบศร์
3. นนทบุรี รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
4. นนทบุรี รพ.ชลลดา
5. นนทบุรี รพ.นนทเวช
6. นนทบุรี รพ.วิภารามปากเกร็ด
7. นนทบุรี รพ.เวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
8. นนทบุรี รพ.อนันต์พัฒนา 2

1. ปทุมธานี รพ.กรุงสยามเซ็นเตอร์คาร์ลอส
2. ปทุมธานี รพ.การุญเวชปทุมธานี
3. ปทุมธานี รพ.บางประกอกรังสิต 2
4. ปทุมธานี รพ.ปทุมเวช
5. ปทุมธานี รพ.เปาโลรังสิต
6. ปทุมธานี รพ.แพทย์รังสิต
7. ปทุมธานี รพ.แม่และเด็กแพทย์รังสิต
8. ปทุมธานี รพ.ภัทรธนบุรี
9. ปทุมธานี รพ.สายไหม ( คลอง8 )
10. ปทุมธานี รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา

1. สุพรรณบุรี รพ.ธนบุรีอู่ทอง
2. สุพรรณบุรี รพ.พรชัย
3. สุพรรณบุรี รพ.วิภาวดี ปิยะราษฎร์
4. สุพรรณบุรี รพ.ศุภมิตรสุพรรณ

1. สิงห์บุรี รพ.สิงห์บุรีเวชชการ ( หมอประเจิด )

1. สมุทรปราการ รพ.จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ
2. สมุทรปราการ รพ.จุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์)
3. สมุทรปราการ รพ.จุฬารัตน์ 9 (แอร์พอร์ต)
4. สมุทรปราการ รพ.เซ็นทรัลปาร์ค
5. สมุทรปราการ รพ.บางนา 2
6. สมุทรปราการ รพ.บางนา 5
7. สมุทรปราการ รพ.บางปะกอก 3
8. สมุทรปราการ รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ
9. สมุทรปราการ รพ.เปาโล พระประแดง
10. สมุทรปราการ รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ
11. สมุทรปราการ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
12. สมุทรปราการ รพ.เมืองสมุทร ปากน้ำ
13. สมุทรปราการ รพ.เมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ
14. สมุทรปราการ รพ.รวมชัยประชารักษ์
15. สมุทรปราการ รพ.วิภาราม ชัยปราการ
16. สมุทรปราการ รพ.ศิครินทร์สมุทรปราการ
17. สมุทรปราการ รพ.สำโรง
18. สมุทรปราการ รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์

1.สมุทรสงคราม รพ.มหาชัยแม่กลอง

1. นครปฐม รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
2. นครปฐม รพ.กรุงเทพสนามจันทร์
3. นครปฐม รพ.เทพากร
4. นครปฐม รพ.นครปฐม
1. สมุทรสาคร รพ.บ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )
2. สมุทรสาคร รพ.มหาชัย 1
3. สมุทรสาคร รพ.มหาชัย 2
4. สมุทรสาคร รพ.มหาชัย 3
5. สมุทรสาคร รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ สมุทรสาคร
6. สมุทรสาคร รพ.วิชัยเวช อินเตอรฯ อ้อมน้อย
7. สมุทรสาคร รพ.วิภาราม สมุทรสาคร
8. สมุทรสงคราม รพ.มหาชัยแม่กลอง
9. สมุทรสาคร รพ.เอกชัย

1. นครนายก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1. พระนครศรีอยุธยา รพ.การูญเวชอยุธยา
2. พระนครศรีอยุธยา รพ.พีรเวช
3. พระนครศรีอยุธยา รพ.ราชธานี
4. พระนครศรีอยุธยา รพ.ราชธานี โรจนะ
5. พระนครศรีอยุธยา รพ.ศุภมิตรเสนา

1. สระบุรี รพ.เกษมราษฎร์สระบุรี
2. สระบุรี รพ.ปภาเวช
3. สระบุรี รพ.มิตรเมโมเรียลสระบุรี
1. อ่างทอง รพ.อ่างทองเวชชการ2

1. ลพบุรี รพ.เบญจรมย์
2. ลพบุรี รพ.เมืองนารายณ์

1. ชัยนาท รพ.รวมแพทย์ชัยนาท

1. พิจิตร รพ.ชัยอรุณเวชการ
2. พิจิตร รพ.พิษณุเวชพิจิตร

1. นครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 1
2. นครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2
3. นครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์นครสวรรค์
4. นครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์

1. อุทัยธานี รพ.พริ้นซ์อุทัยธานี

1. พิษณุโลก รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
2. พิษณุโลก รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล
3. พิษณุโลก รพ.พิษณุเวช
4. พิษณุโลก รพ.รวมแพทย์พิษณุโลก

1. เพชรบูรณ์ รพ.เพชรรัตน์เพชรบูรณ์

1. สุโขทัย รพ.พัฒนเวช
2. สุโขทัย รพ.รวมแพทย์สุโขทัย

1. กำแพงเพชร รพ.เอกชนเมืองกำแพง

ภาคใต้ (40)

1. กระบี่ รพ.กระบี่
2. กระบี่ รพ.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
3. กระบี่ รพ.จริยธรรมรวมแพทย์กระบี่
4. กระบี่ รพ.วัฒนแพทย์อ่าวนาง

1. ชุมพร รพ.ธนบุรีชุมพร
2. ชุมพร รพ.วิรัชศิลป์

1. ตรัง รพ.ทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์)
2. ตรัง รพ.วัฒนแพทย์ตรัง
1. นครศรีธรรมราช รพ.ธนบุรีทุ่งสง
2. นครศรีธรรมราช รพ.นครคริสเตียน
3. นครศรีธรรมราช รพ.นครพัฒน์
4. นครศรีธรรมราช รพ.นครินทร์
5.นครศรีธรรมราช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
6. นครศรีธรรมราช รพ.รวมแพทย์ทุ่งสง
7. นครศรีธรรมราช รพ.สิชล

1. พังงา รพ.ตะกั่วป่า
2. พังงา รพ.พังงา

1. พัทลุง รพ.ปิยะรักษ์
2. พัทลุง รพ.พัทลุง

1. ยะลา รพ.สิโรรส
1. ภูเก็ต รพ.กรุงเทพภูเก็ต
2. ภูเก็ต รพ.สิริโรจน์
3. ภูเก็ต รพ.ดีบุก
4. ภูเก็ต รพ.มิชชั่นภูเก็ต
5. ภูเก็ต รพ.วชิระภูเก็ต
6. ภูเก็ต รพ.องค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต

1. สงขลา รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
2. สงขลา รพ.ราษฎร์ยินดี
3. สงขลา รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่
4. สงขลา รพ.สงขลา
5. สงขลา รพ.หาดใหญ่
1. สุราษฎร์ธานี รพ.กรุงเทพสมุย
2. สุราษฎร์ธานี รพ.กรุงเทพสุราษฎร์
3. สุราษฎร์ธานี รพ.เกาะสมุย
4. สุราษฎร์ธานี รพ.จุกษุสุราษฎร์
5. สุราษฎร์ธานี รพ.ทักษิณ
6. สุราษฎร์ธานี รพ. ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
7. สุราษฎร์ธานี รพ.บ้านดอนอินเตอร์ฯ (เกาะสมุย)
8. สุราษฎร์ธานี รพ.เวียงเวช
9. สุราษฎร์ธานี รพ.ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
10. สุราษฎร์ธานี รพ.สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล

ภาคตะวันออก (38)

1. จันทบุรี รพ.กรุงเทพจันทบุรี
2. จันทบุรี รพ.พระปกเกล้า
3. จันทบุรี รพ.สิริเวช

1. ตราด รพ.กรุงเทพตราด
2. ตราด รพ.เกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
3. ตราด รพ.ตราด


1. ชลบุรี รพ.กรุงเทพพัทยา
2. ชลบุรี รพ.จอมเทียน
3. ชลบุรี รพ.จุฬารัตน์ชลเวช
4. ชลบุรี รพ.ชลบุรี
5. ชลบุรี รพ.ปิยะเวชช์ บ่อวิน
6. ชลบุรี รพ.พญาไท ศรีราชา
7. ชลบุรี รพ.พัทยาเมโมเรียล
8. ชลบุรี รพ.พัทยาอินเตอร์
9. ชลบุรี รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา
10. ชลบุรี รพ.วิภาราม แหลมฉบัง
11. ชลบุรี รพ.วิภาราม อมตะนคร
12. ชลบุรี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
13. ชลบุรี รพ.สมเด็จราชเทวี ศรีราชา
14. ชลบุรี รพ.สมิติเวช ชลบุรี
15. ชลบุรี รพ.สมิติเวช ศรีราชา
16. ชลบุรี รพ.เอกชล
17. ชลบุรี รพ.เอกชล 2


1. ระยอง รพ.กรุงเทพระยอง
2. ระยอง รพ.ศรีระยอง
3. ระยอง รพ.บ้านฉาง
4. ระยอง รพ.ปิยะเวชช์ระยอง
5. ระยอง รพ.มงกุฏระยอง
6. ระยอง รพ.ระยอง
7. ระยอง รพ.ศรีระยอง
8. ระยอง คลินิกแพทย์สมเดช


1. ฉะเชิงเทรา รพ.เกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา
2. ฉะเชิงเทรา รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
3. ฉะเชิงเทรา รพ.รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

1. ปราจีนบุรี รพ.เกษมราษฎร์ปราจีนบุรี
2. ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. ปราจีนบุรี รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
4. ปราจีนบุรี รพ.เมดิแคร์ 304
5. ปราจีนบุรี คลินิกเกรรมอิมพีเรียล

1. สระแก้ว รพ.เกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (43)

1. กาฬสินธุ์ รพ.ธีรวัฒน์
2. กาฬสินธุ์ รพ.ธนบุรี

1. ขอนแก่น รพ.กรุงเทพขอนแก่น
2. ขอนแก่น รพ.ขอนแก่นราม
3. ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น
4. ขอนแก่น รพ.ราชพฤกษ์
5. ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
6. ขอนแก่น รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

1. ชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิรวมแพทย์
2. ชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิราม

1. นครราชสีมา รพ.กรุงเทพปากช่อง
2. นครราชสีมา รพ.กรุงเทพราชสีมา
3. นครราชสีมา รพ.เซนต์เมรี่
4. นครราชสีมา รพ. บัวใหญ่รวมแพทย์
5. นครราชสีมา รพ. ป.แพทย์ 1
6. นครราชสีมา รพ. ป.แพทย์ 2
7. นครราชสีมา รพ. ม.เทคโนโลยีสุรนารี
8. นครราชสีมา รพ. ริมลิฟวิ่ง
9. นครราชสีมา รพ. สูงเนิน

1. บุรีรัมย์ รพ.เอกชนบุรีรัมย์

1. มหาสารคาม รพ.มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

1. มุกดาหาร รพ.มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

1. ยโสธร รพ.นายแพทย์หาญ

1. ร้อยเอ็ด รพ.จุรีเวช
2. ร้อยเอ็ด รพ.ร้อยเอ็ดธนบุรี

1. เลย รพ.เมืองเลยราม

1. ศรีสะเกษ รพ.ประชารักษ์เวชการ

1. สกลนคร รพ.รักษ์สกล
2. สกลนคร รพ.สกลนคร

1. สุรินทร์ รพ.รวมแพทย์(หมออนันต์)

1. หนองคาย รพ.รวมแพทย์หนองคาย
2. หนองคาย รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
3. หนองคาย รพ.หนองคาย
4. หนองคาย รพ.หนองคายวัฒนา

1. หนองบัวลำภู รพ.วีระพลการแพทย์

1. อุดรธานี รพ.กรุงเทพอุดร
2. อุดรธานี รพ.นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา
3. อุดรธานี รพ.เอกอุดร

1. อุบลราชธานี รพ.พริ้นซ์อุบลราชธานี
2. อุบลราชธานี รพ.ราชเวช อุบลราชธานี
3. อุบลราชธานี รพ.มะเร็งชีวามิตรา
4. อุบลราชธานี รพ.สรรพสิทธิ์อินเตอร์
5. อุบลราชธานี รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี

ภาคตะวันตก (13)

1. กาญจนบุรี รพ.ธนกาญจน์
2. กาญจนบุรี รพ.สินแพทย์กาญจนบุรี

1. ตาก รพ.นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
2. ตาก รพ.แม่สอด
3. ตาก รพ.แม่สอดราม
1. ประจวบคีรีขันธ์ รพ.กรุงเทพหัวหิน
2. ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ซานเปาโลหัวหิน

1. เพชรบุรี รพ.มหาชัยเพชรรัชต์
2. เพชรบุรี รพ.กรุงเทพเพชรบุรี
1. ราชบุรี รพ.กรุงเทพเมืองราช
2. ราชบุรี รพ.ซานคามิลโล
3. ราชบุรี รพ.ดำเนินสะดวก
4. ราชบุรี รพ.มหาชัยพร้อมแพทย์

ภาคเหนือ (25)

1.เชียงราย รพ.กรุงเทพเชียงราย
2.เชียงราย รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
3. เชียงราย รพ.เกษมราษฎร์แม่สาย
4. เชียงราย รพ.เชียงรายอินเตอร์
5. เชียงราย ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง
6. เชียงราย รพ.โอเวอร์บรุ๊ค


1. เชียงใหม่ รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
2. เชียงใหม่ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ
3. เชียงใหม่ รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
4. เชียงใหม่ รพ.เชียงใหม่ราม
5. เชียงใหม่ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล
6. เชียงใหม่ รพ.เทพปัญญา
7. เชียงใหม่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
8. เชียงใหม่ รพ.แมคคอร์มิค
9. เชียงใหม่ รพ.ราชเวชเชียงใหม่
10. เชียงใหม่ รพ.ลานนา
11. เชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


1. น่าน รพ.น่าน

1. พะเยา รพ.พะเยาราม

1. แพร่ รพ.แพร่คริสเตียน
2. แพร่ รพ.แพร่ราม

1. ลำปาง รพ.เขลางค์นครราม
2. ลำปาง รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล

1. ลำพุน รพ.ลำพูนใกล้หมอ
2. ลำพูน รพ.ศิริเวชลำพูน
3..ลำพูน รพ. หริภุณชัยเมโมเรียล

1. อุตรดิตถ์ รพ.พิษณุเวชอุตรดิตถ์

ประเทศลาว (1)

1. เวียงจันทร์ คลินิกแม่โขง

ขอข้อมูลเพิ่ม
ติดต่อตัวเเทนคลิกลิงค์

line@

4Kids Insure ประกันสุขภาพเด็กออนไลน์

bottom of page